CENTRUM

LOUISE-MARIE 

vzw

MISSIE

In het spoor van oprichtster Constance Teichmann (1824 - 1896) ondersteunt CLM vzw organisaties en projecten die werken aan de huidige sociaal-maatschappelijke behoeften van kinderen en jongeren. 
 

Deze steun kan financieel, infrastructureel of adviserend zijn. De steun is bij voorkeur gericht op nieuwe initiatieven, innovatie en/of vrijwilligerswerk, parallel aan noodzakelijke overheidssteun.  

Het persoonlijke engagement van bestuurders mbt partnerorganisaties of projecten beoogt het uitwisselen van best practices, inwerking in de problematiek van jongeren en actieve opvolging van de gesteunde projecten.

Met deze missie tracht CLM vzw bij te dragen tot meer openheid, gelijke kansen, wederzijds respect en een grotere verbinding in onze diverse samenleving.