Berichten

CEAPIRE staat voor “Centrum voor Expertise en Advies voor Preventie en Interventie tegen Radicalisering en Extremisme”. Deze vzw gericht op moslimjongeren huur enkele lokalen in het gebouw in de Kerkstraat en krijgt deze huur van CLM onder de vorm van een maandelijkse gift, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Via workshops, informatiesessies en vormingen van jeugdwerkers trachten ze het werkveld te sensibiliseren en te informeren. Ze hebben ook een aantal jongeren in individuele begeleiding die een deradicaliseringstraject volgen. Ceapire gaf hierover tijdens de Algemene Vergadering van 2018 een interessante presentatie en wordt ondertussen ook door de Vlaamse Overheid erkend als belangrijke stem in het debat over jongeren extremisme.

“Jihad van de Moeders” is een vzw die moeders van geradicaliseerde jongeren en hun familie ondersteunt met het oog op deradicalisering en (re)integratie. Zij huren een beperkte kantoorruimte in het Michielshof en krijgen maandelijks de huurprijs als gift van CLM.

Samen met Prof. Gerrit Loots kreeg Jihad van de Moeders vzw in september 2019 de Prijs van de Mensenrechten.

ZETEL

Prins Boudewijnlaan 176 | 2650 Edegem (België)
Ondernemingsnummer: 56473643

DISCLAIMER

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by [business name] and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

[/av_section]