PPA vzw (Pleegzorg Provincie Antwerpen) organiseert tweewekelijks ook bezoeken tussen ouders en pleegkinderen die (tijdelijk) in een pleeggezin verblijven. De bezoekruimte wordt hen hiervoor gratis ter beschikking gesteld.

PPA gebruikt ook een aparte ruimte om bezoeken intensiever te begeleiden en creatief met ouders en kinderen bezig te zijn.

ZETEL

Prins Boudewijnlaan 176 | 2650 Edegem (België)
Ondernemingsnummer: 56473643

DISCLAIMER

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by [business name] and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

[/av_section]