Het Huis vzw is een neutrale bezoekruimte, waar contacten tussen kinderen en hun ouders of grootouders kunnen plaatsvinden in een veilige omgeving.
Deze kinderen zijn dikwijls de dupe van een zogenaamde “(v)echtscheiding”, waarbij het contact tussen de ouders onderling dermate is verstoord dat het noodzakelijk is een onafhankelijke en veilige plek te bieden waar het contact hersteld kan worden.

Het Huis was de eerste vzw die haar intrek nam in het Michielshof na de overname van het klooster. Wij hebben een enorme bewondering voor de persoonlijke en professionele inzet van Rita en haar ploeg. Het Huis ontvangt maandelijks een honderdtal kinderen in het Michielshof, dankzij een dertigtal enthousiaste vrijwilligers. Ondertussen heeft Het Huis ook afdelingen in Brugge en Leuven.

Kinderen komen in Het Huis in opdracht van een rechtbank. Het bezoek begint zodra de zorgouder aanbelt. De begeleidende vrijwilliger ontvangt het kind en de zorgouder. Dan vertrekt de zorgouder en wordt het kind verder in de bezoekruimte ontvangen. Daar is speelgoed voorzien voor alle leeftijden. Het is vooral belangrijk dat het kind zich welkom voelt. Na 15 minuten kan het kind samen met de begeleider de bezoekende ouder ontvangen. De begeleider neemt vanaf hier de rol van observator op en blijft in de bezoekruimte. De begeleider kan en mag het bezoek ondersteunen, door de activiteit te sturen. Op het einde van de bezoektijd neemt het kind samen met de begeleider afscheid van de bezoekouder.

Als het bezoek is afgelopen, maakt de begeleider een inhoudelijk verslag.

meer info op www.hethuisvzw.be

ZETEL

Prins Boudewijnlaan 176 | 2650 Edegem (België)
Ondernemingsnummer: 56473643

DISCLAIMER

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by [business name] and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

[/av_section]