Michielshof

Het Michielshof is eigendom van "Sint Michielshof op het Kiel" nvso, waarin CLM een meerderheidsparticipatie heeft.
Het Michielshof is een sociaal bedrijvencentrum waar 4 verschillende organisaties gratis of aan sociaal tarief gehuisvest zijn.

Het Huis vzw

Het Huis organiseert contacten tussen ouders, grootouders en hun kinderen, die dikwijls de dupe zijn van een zogenaamde “(v)echtscheiding”. Daarbij is de relatie tussen de ouders onderling dermate verstoord dat het noodzakelijk wordt een neutrale en veilige plek te bieden waar het contact hersteld kan worden. CLM steunt Het Huis sinds 2004 door deze vzw onderdak te bieden in het Michielshof.

Crisisopvang

Sinds 2007 huisvest het Michielshof een pleeggezin met drie kamers voor crisisopvang. De motivatie om dit project op te starten, was het schrijnend gebrek aan opvangplaatsen waar kinderen in acute situaties onmiddellijk kunnen opgevangen worden binnen de warmte van een pleeggezin, eerder dan in een tehuis.
Onnodig te vermelden dat dit een bijzonder engagement vraagt van de pleegouders, die telkens opnieuw kinderen gedurende korte periodes opvangen en begeleiden, terwijl de officiële verwijzende instanties trachten een definitieve oplossing te vinden.

De Schoolbrug vzw

De Schoolbrug vzw is een organisatie voor het onderwijsopbouwwerk in Antwerpen. CLM steunt De Schoolbrug door goedkope huisvesting (kantoren) te bieden. Met een team van een twintigtal onderwijsopbouwwerkers en vele vrijwilligers slaat deze vzw de brug tussen de school en maatschappelijk kwetsbare jongeren en hun ouders. De Schoolbrug is actief in zowel kleuter-, lager-, secundair- als hoger onderwijs.

Gegevens

In 2006 verwierf Centrum Louise-Marie samen met de Stichting Nicolas Cusanus het Michielshof, dat ondergebracht werd in de NV met sociaal oogmerk "Sint Michielshof op het Kiel". Dit prachtig pand gelegen op het Kiel, achter de Abdijstraat  is een voormalig klooster uit de 11e eeuw.
In 2016 heeft de nvso Sint Michielshof op het Kiel ook het gebouw in de Kerkstraat gekocht, dat voordien gehuurd werd door CLM/Stuivenberg. Lees verder op de pagina over Stuivenberg.

 

Adres van het Michielshof
Wittestraat 116
2020 Antwerpen

 

Sint Michielshof op het Kiel, nvso
Meerlenlaan 48 A, 2610 Wilrijk
ondernemingsnummer 879.649.547

 

 
Raad van Bestuur
Marc Schöller, voorzitter
Yvan Deckers
Jean Gosset
Philippe Vincke