“Jihad van de Moeders” is een vzw die moeders van geradicaliseerde jongeren en hun familie ondersteunt met het oog op deradicalisering en (re)integratie. Zij huren een beperkte kantoorruimte in het Michielshof en krijgen maandelijks de huurprijs als gift van CLM.

Samen met Prof. Gerrit Loots kreeg Jihad van de Moeders vzw in september 2019 de Prijs van de Mensenrechten.

DE SCHOOLBRUG vzw verbindt en versterkt ouders, leerlingen en schoolteams bij het realiseren van gelijke onderwijskansen voor elk kind. Zij ontvangen geen financiële steun van CLM, maar huren lokalen in het Michielshof aan een sociaal tarief.

PPA vzw (Pleegzorg Provincie Antwerpen) organiseert tweewekelijks ook bezoeken tussen ouders en pleegkinderen die (tijdelijk) in een pleeggezin verblijven. De bezoekruimte wordt hen hiervoor gratis ter beschikking gesteld.

Jeugdzorg Emmaüs huurt het appartement van het Michielshof sinds maart 2018 om er een woonproject te vestigen: “Kamino – kleinschalig samen wonen” ten behoeve van jongeren van 17-18 jaar die in instellingen opgegroeid zijn en bij de stap naar zelfstandigheid begeleiding nodig hebben. Een coach van Jeugdzorg Emmaüs woont met zijn gezin ( vrouw en één kind van 6) in het appartement sinds maart. In april hebben de eerste twee jongeren hun intrek genomen elk in een kamer van het appartement en in september kwamen er twee jongeren bij voor de derde en de vierde kamer. Nu zijn alle kamers benut. De vier kamers worden door Jeugdzorg Emmaüs onderverhuurd aan de jongeren die zich zo oefenen in zelfstandig leven. Na 12 tot 18 maanden zullen ze plaats ruimen voor een nieuwe lichting jongeren en zullen ze elders gaan wonen, ditmaal helemaal zelfstandig.

Gert en Joke wonen samen met vier jongeren uit de jeugdhulp, maar ze vormen geen voorziening. Ze zijn vrijwilligers en doen aan cohousing, onder begeleiding van de zorggroep Emmaüs, die hierin mee het voortouw nam. Petje af voor dit gezin dat de dagelijkse zorg voor deze jongeren op zich neemt. Deze directe vorm van vrijwillige hulpverlening is extreem waardevol voor jongeren, die het nog niet alleen kunnen, maar zonder hen wel alleen zouden staan.

Eerst naar een kleinschalige wooneenheid

Voor sommige jongeren is de stap naar volledig alleen wonen te groot. Het is niet niks om zelfstandig te wonen. Er komt heel wat bij kijken; alle praktische beslommeringen, de administratie en financiën. In een eigen woning gaan wonen en zorgen dat je er kan blijven, legt veel druk op jongeren. Voor sommigen is die druk te groot: dan werken ze niet meer aan hun doelen en dromen. Voor die jongeren beschikt Jeugdzorg Emmaüs over twee kleinschalige wooneenheden met telkens plaats voor 4 jongeren.
Elke wooneenheid heeft een inwonende volwassene of gezin.
Het doel is om samen te leven en te wonen. Zo voorkomen we dat jongeren eenzaam zijn. Iedereen heeft een eigen kamer, maar iedereen deelt ook de badkamer, keuken en living.

meer info op www.jeugdzorgemmausantwerpen.be/kamino

artikel in De Standaard, 14 april 2019

Het Huis vzw is een neutrale bezoekruimte, waar contacten tussen kinderen en hun ouders of grootouders kunnen plaatsvinden in een veilige omgeving.
Deze kinderen zijn dikwijls de dupe van een zogenaamde “(v)echtscheiding”, waarbij het contact tussen de ouders onderling dermate is verstoord dat het noodzakelijk is een onafhankelijke en veilige plek te bieden waar het contact hersteld kan worden.

Het Huis was de eerste vzw die haar intrek nam in het Michielshof na de overname van het klooster. Wij hebben een enorme bewondering voor de persoonlijke en professionele inzet van Rita en haar ploeg. Het Huis ontvangt maandelijks een honderdtal kinderen in het Michielshof, dankzij een dertigtal enthousiaste vrijwilligers. Ondertussen heeft Het Huis ook afdelingen in Brugge en Leuven.

Kinderen komen in Het Huis in opdracht van een rechtbank. Het bezoek begint zodra de zorgouder aanbelt. De begeleidende vrijwilliger ontvangt het kind en de zorgouder. Dan vertrekt de zorgouder en wordt het kind verder in de bezoekruimte ontvangen. Daar is speelgoed voorzien voor alle leeftijden. Het is vooral belangrijk dat het kind zich welkom voelt. Na 15 minuten kan het kind samen met de begeleider de bezoekende ouder ontvangen. De begeleider neemt vanaf hier de rol van observator op en blijft in de bezoekruimte. De begeleider kan en mag het bezoek ondersteunen, door de activiteit te sturen. Op het einde van de bezoektijd neemt het kind samen met de begeleider afscheid van de bezoekouder.

Als het bezoek is afgelopen, maakt de begeleider een inhoudelijk verslag.

meer info op www.hethuisvzw.be

ZETEL

Prins Boudewijnlaan 176 | 2650 Edegem (België)
Ondernemingsnummer: 56473643

DISCLAIMER

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by [business name] and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

[/av_section]