Bespreking tekst “Pedagogisch project Buurtschool IQRA”

RvB 77 van 29/1/2015 : Marc vindt dat de aangepaste tekst onvoldoende aangeeft dat er in het project ook aandacht besteed wordt aan de westerse waarden en principes. Er wordt beslist Inge Roseeuw, pedagogisch verantwoordelijke van het project, uit te nodigen op een raad van bestuur. Op die manier kunnen we onze bekommernissen bespreken. Tom […]

Samenwerking met LBA

RvB 77 van 29/1/2015 : Michèle geeft toelichting en wijst erop dat alles goed loopt. De revisor van de Koningin Paolastichting komt het project onderzoeken met het oog op een mogelijke subsidie voor huisvesting. De beslissing zou genomen worden begin maart 2015. Er was reeds voorheen een gedetailleerd dossier ingediend. Er moet volop gekeken worden […]

Project Zomerklap

RvB 77 van 29/1/2015 : Project Zomerklap: Tom zal navragen of ze intussen voldoende subsidie (Koningin Paolastichting) hebben ontvangen. Indien dit het geval is zal gevraagd worden, zoals afgesproken, de tussenkomst van CLM terug te betalen.

aanvraag TEJO Therapie voor Jongeren

RvB 76 van 3/12/2014 : TEJO staat voor Therapie voor Jongeren. Het is een succesvolle werking van professionele therapeuten die zich vrijwillig inzetten Een nota wordt rond gedeeld Men vraagt steun van 2000 euro voor start van een deelwerking in Mechelen De vergadering gaat akkoord. TO DO: Pierre staat in voor betaling. Rekeningnr. is bekend.

IQRA steun speelplaats

RvB 76 van 3/12/2014 : IQRA: verzoekt om steun voor inrichting speelplaats op nieuwe site vergadering is akkoord om voor 3.765 euro te steunen  

Aankoop Kerkstraat

RvB 76 van 3/12/2014 : Akkoord over aankoopmodaliteit: 435.000 €, inclusief doorgang op gelijkvloers TO DO : Aimé neemt contact op met Jan Samen naar Dhr.Van Kerckhoven voor opmaak compromis Notariaat Charles Deckers

vzw Louise-Marie/Stuivenberg

RvB 76 van 3/12/2014 : Vzw Louise-Marie/Stuivenberg zal vereffend worden. Door aankoop Kerkstraat kan vzw Stuivenberg best vereffend worden Saldo gaat naar vzw Louise Marie Mogelijk wordt nog een lid van vzw Stuivenberg opgenomen in RvB CLM TO DO : Aimé start het praktische op voor vereffening Aimé vraagt ook aan Wim organisatie van AV

IQRA

beslissing: principiële steun van 5000 euro voor didactisch materiaal en renovatie speelplaats. Aan IQRA wordt eerst gepolst waaraan ze de steun zouden besteden alvorens een bedrag te noemen.

Taalfabet

Beslissing: 4.000 euro wordt geschonken door Callens via de KBS (Kon Boudewijnstichting) + 1000 euro via CLM. Bezoek aan vzw Taalfabet in Wommelgem op 12 september. Contact verliep via p Guy Mennen, bekend van CAW Antwerpen. Taalfabet draait rond twee veertigers (een koppel) die betaald worden door het OCMW, Katrien Peeters en haar man Roel, […]