CLM steunt vzw Recht-Op

CLM beslist om de vzw Recht-Op te steunen in hun werking rond #armoedebestrijding naar jongeren toe, om een moeilijke periode te overbruggen wegens het snoeien in de subsidies van de Stad Antwerpen. Vooral de jongerenwerking dreigde het slachtoffer van de besparingen te worden, en dit is te waardevol om te laten vallen. Recht-Op bereikt een 800-tal mensen […]

De Touter helpt jongeren met zelfstandig wonen

CLM steunt vzw De Touter met hun project om jongeren van 17 tot 21 jaar die zelfstandig gaan wonen, te begeleiden. Deze jongeren worden naar hen verwezen door de Intersectorale Toegangspoort (ITP). De begeleiding richt zich op alle belangrijke levensdomeinen: familie, relaties, de school, vrije tijd, emotioneel welzijn, administratie, financiën en het praktisch huishouden. via

Zomerklap 2014

CLM steunt Zomerklap, een vzw die tijdens de zomervakantie aan 100 jongeren tussen 12 en 16 jaar uit de OKAN-klassen de kans bieden Nederlands te leren (of te onderhouden) van woensdag  2/7 tem vrijdag  8/8/ 2014. Voor  sommige jongeren is het echt noodzakelijk om tijdens de zomermaanden nog Nederlands te spreken om zo hun Nederlands niet te vergeten. Voor […]

Taalfabet

CLM heeft beslist om vzw Taalfabet te steunen. Vzw Taalfabet is een opvangcentrum voor dakloze en thuisloze jongeren die door allerlei probleemsituaties op straat terecht gekomen zijn. Niet-begeleide minderjarige (legale) vluchtelingen vinden daar vaak een thuis in afwachting van zelfstandig wonen. Taalfabet geeft deze jongeren een tweede kans door hen in eerste instantie residentiële #opvang […]

Stad subsidieert opvoedingsondersteuning

De opvoedingswinkel, gevestigd in de Kerkstraat (gebouw van CLM/Stuivenberg), lanceerde deze oproep op haar site. De stad Antwerpen wil steun bieden aan Antwerpse vzw’s en feitelijke verenigingen die een project opzetten dat ouders en opvoeders op een laagdrempelige en gelaagde manier ondersteunt bij de opvoeding van kinderen. Dit jaar doet de stad een oproep naar projecten […]

Aflam hernieuwt steun aan Sasel vzw

Aflam vzw, waarvan CLM één van de belangrijkste financierders is, heeft zijn steun aan het project SASEL in El Salvador hernieuwd. Dit project wordt geleid door William Aragon, Salvadoraan en Belg, die tijdens de burgeroorlog in een Belgisch pleeggezin opgroeide. Projecten: School ( basis-en secundaironderwijs): 250 leerlingen , waarvan de helft met financiële adoptie door […]

Peer Coaching op het SIHA

CLM steunt sinds 2012 het project “#peer coaching“, op touw gezet door het SIHA (Stedelijk Instituut voor Handel en Ambachten) en het Stedelijk Lyceum op de Meir in Antwerpen. Enkele gemotiveerde leerkrachten nemen een tiental jongeren mee op driedaagse vorming tot “peer coach”, dwz coach voor andere jongeren die het moeilijk hebben. SLM Peer Coaching […]

CLM steunt vzw De Touter

CLM steunt gezinskampen georganiseerd door vzw De Touter, en helpt jongeren die in aanmerking komen voor zelfstandig wonen onder begeleiding van De Touter.   vzw De Touter begeleidt gezinnen en jongvolwassenen die zich in problematische opvoedings– en leefsituaties bevinden, ongeacht hun etnisch-culturele origine. Wij zijn een pluralistische organisatie en voeren een actief diversiteitsbeleid. Het hulpverleningsaanbod […]

Het Huis organiseert vormingsdagen

De neutrale bezoekruimte Het Huis, die CLM sinds lang ondersteunt, slaagt er elk jaar in om vele nieuwe vrijwilligers te vinden voor de begeleiding van bezoeken. Ankerpunt van hun wervingscampagne zijn de interessante vormingsdagen.   In het najaar organiseren we opnieuw boeiende vormingsdagen. De najaarstraining is opgebouwd rond het thema ‘basishouding’ . Op de eerste vormingsdag komen vragen […]

LBA zoekt vrijwilligers!

LBA is een vzw die op de grens tussen Hoboken en Wilrijk (Valaar) vier namiddagen per week naschoolse begeleiding biedt aan kinderen die thuis door omstandigheden geen leerondersteuning krijgen. Een tiental vrijwilligers geven bijlessen in een leuk lokaaltje in de Letterkundestraat. Iedere begeleider ontvangt een vrijwilligersvergoeding. Zo’n steun werpt enorme vruchten af. Zo heeft onlangs de eerste […]