Over Centrum Louise-Marie

Centrum Louise Marie vzw is een privéfonds, dat inkomsten uit het fonds aanwendt om projecten voor kinderen en jongeren in moeilijkheden financieel te steunen.

CLM steunt bij voorkeur lokale, laagdrempelige initiatieven die aan dringende noden beantwoorden, en die (nog) niet ingebed zijn in het reguliere subsidiesysteem. Dit kunnen organisaties zijn die werken met vrijwilligers, of nieuwe projecten met het oog op latere subisidiëring. CLM tracht haar rol als privéfonds zo efficiënt mogelijk te vervullen door anticiperend of aanvullend te werken bij het overheidsbeleid.

Oorspronglouise marie

Het fonds dat CLM beheert komt voort uit de verkoop van het ziekenhuis “Louise Marie” genaamd, dat gelegen was aan de Desguinlei in Antwerpen. Het gebouw en de grond was eigendom van de vzw “Centrum Louise-Marie”, die los staat van de vzw die de werking van het ziekenhuis beheert. Dit fonds wordt nu beheerd door de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van de vzw Centrum Louise Marie, die de opbrengsten uit het fonds aanwendt ten voordele van projecten voor kinderen en jongeren. Alle bestuurders en leden van de Algemene Vergadering oefenen hun mandaat vrijwillig en kosteloos uit.

Gegevens

Centrum Louise-Marie, vzw
Maatschappelijke zetel: Prins Boudewijnlaan 176, 2650 Edegem
Ondernemingsnummer : 0411.069.568
 
Raad van bestuur
Aimé Scheffer, voorzitter
Michèle Coens-Vileyn, secretaris
Pierre Van Diest, penningmeester
Maud Aguirre
Yvan Deckers
Jan Engels
Hugo Pietermans
Marc Schöller
Thomas Van Houtte
Ere-Voorzitters
Simon Deckers (+)
Alain Dieryck