Artikelen door admin

Jongeren Info Life vzw

JONGEREN INFO LIFE vzw huurt een kantoor in het gebouw in de Kerkstraat en krijgt deze huur van CLM onder de vorm van een maandelijkse gift, vastgelegd in een samenwerkings-overeenkomst. Jongeren Info Life vzw biedt advies en hulp aan ongewenst zwangere tienermeisjes om te vermijden dat ze soms te snel enkel een zwangerschaps-onderbreking zien als enige mogelijkheid. Naar alle jongeren neemt JIL vzw ook initiatieven ter preventie van ongewenste tienerzwangerschap. In of vanuit de Kerkstraat organiseerde JIL vzw in 2018 enkele ontmoetingsdagen, vormingssessies, intervisies en persoonlijke gesprekken.

Ceapire vzw

CEAPIRE staat voor “Centrum voor Expertise en Advies voor Preventie en Interventie tegen Radicalisering en Extremisme”. Deze vzw gericht op moslimjongeren huur enkele lokalen in het gebouw in de Kerkstraat en krijgt deze huur van CLM onder de vorm van een maandelijkse gift, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Via workshops, informatiesessies en vormingen van jeugdwerkers trachten ze het werkveld te sensibiliseren en te informeren. Ze hebben ook een aantal jongeren in individuele begeleiding die een deradicaliseringstraject volgen. Ceapire gaf hierover tijdens de Algemene Vergadering van 2018 een interessante presentatie en wordt ondertussen ook door de Vlaamse Overheid erkend als belangrijke stem in het debat over jongeren extremisme.

Jihad van de Moeders

“Jihad van de Moeders” is een vzw die moeders van geradicaliseerde jongeren en hun familie ondersteunt met het oog op deradicalisering en (re)integratie. Zij huren een beperkte kantoorruimte in het Michielshof en krijgen maandelijks de huurprijs als gift van CLM.

De Schoolbrug vzw

DE SCHOOLBRUG vzw verbindt en versterkt ouders, leerlingen en schoolteams bij het realiseren van gelijke onderwijskansen voor elk kind. Zij ontvangen geen financiële steun van CLM, maar huren lokalen in het Michielshof aan een sociaal tarief.

Pleegzorg Provincie Antwerpen

PPA vzw (Pleegzorg Provincie Antwerpen) organiseert tweewekelijks ook bezoeken tussen ouders en pleegkinderen die (tijdelijk) in een pleeggezin verblijven. De bezoekruimte wordt hen hiervoor gratis ter beschikking gesteld.

Cohousing Emmaus

Jeugdzorg Emmaüs huurt het appartement van het Michielshof sinds maart 2018 om er een woonproject te vestigen: “Kamino – kleinschalig samen wonen” ten behoeve van jongeren van 17-18 jaar die in instellingen opgegroeid zijn en bij de stap naar zelfstandigheid begeleiding nodig hebben. Een coach van Jeugdzorg Emmaüs woont met zijn gezin in het appartement. In april 2018 hebben de eerste jongeren hun intrek genomen elk in een kamer van het appartement. De vier kamers worden door Jeugdzorg Emmaüs ter beschikking gesteld aan jongeren die zich zo oefenen in zelfstandig leven.

Het Huis

Het Huis vzw is een neutrale bezoekruimte, waar contacten tussen kinderen en hun ouders of grootouders kunnen plaatsvinden in een veilige omgeving.

ZETEL

Prins Boudewijnlaan 176 | 2650 Edegem (België)
Ondernemingsnummer: 56473643

DISCLAIMER

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by [business name] and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

[/av_section]