Aflam

In 2008 heeft CLM, samen met de Stichting Nicolas Cusanus, de vzw "Louise-Marie/Aflam" opgericht. Aflam staat voor "Afrika en Latijns-Amerika" en ondersteunt projecten voor de meest kwetsbare kinderen in Afrika en in Latijns-Amerika. Aflam maakt deel uit van de zgn. "vierde pijler"-beweging en selecteert projecten die geleid worden door mensen die ter plaatse verantwoordelijkheid opnemen.

El Salvador

CLM steunt via Aflam een project van gemeenschapsontwikkeling voor kinderen in een sloppenwijk nabij de hoofdstad San Salvador. Verantwoordelijke ter plaatse is William Aragon, een Salvadoraan en Belg, die tijdens de burgeroorlog in een Belgisch pleeggezin opgenomen werd. Het project bestaat uit een school met 250 leerlingen, sportactiviteiten, een scoutsbeweging, een Medisch Centrum en een Horeca-opleidingscentrum. Aflam ondersteunt de projecten door een tussenkomst in de werkingskosten van deze projecten, in het bijzonder de lonen van leerkrachten.

Congo

CLM steunt via Aflam een project van gemeenschapsontwikkeling (gezondheidszorg, landbouw en onderwijs) in de door de oorlog geteisterde streek van Walungu, Zuid Kivu. Het project omvat de heropbouw van de basisscholen van Walungu, Ciruko, Kanyamulunde en Canjavu (2.500 leerlingen), een landbouw- en veeteeltopleiding (“schooltuinen”) om de schoolgelden te financieren, investeringen in het ziekenhuis en in de medische centra van de streek van Walungu. Deze projecten worden uitgevoerd en opgevolgd in samenwerking met het FSKI (Fonds Social du Kivu), een Stichting van Openbaar Nut voor de regionale ontwikkeling van Kivu en "Louvain et Développement", een Belgische NGO die dankzij een cofinancieringsprogramma met de Belgische Ontwikkelingssamenwerking voor een financieel hefboomeffect van de verstrekte hulp zorgt ( 5x de eigen inbreng).

Togo

CLM steunt via Aflam ontwikkelingsprojecten in Lomé en omgeving (prefectuur van Zio), georganiseerd door de lokale partners Fondacio en Ria Etienne. Aflam focust op de projecten in het onderwijs (infrastructuur en vorming), de weeshuizen en de bijzondere jeugdzorg. Aflam zorgde mee voor de financiering van de nieuwbouw van de lagere school van Hagblévou, de middelbare school te Wli en het lyceum van Djagblé (600 kinderen); de financiering van weeshuizen (Zr.Victoire, Zr. Jocelyne en Joko Togo); de financiering van de werkingskosten van het opvangcentrum voor 500 straatkinderen (Ange) in Lomé, en de nieuwbouw van “Refuge”, een zorgboerderij voor de straatkinderen op het platteland.

Andere projecten

Sinds haar oprichting in 2008 heeft Aflam samenlevingsopbouw projecten gesteund in Nigeria, Mali, Benin.

Bedrijfsgegevens

naam : Louise-Marie/Aflam, vzw
zetel : Sint-Michielskaai 7 bus 5, 2000 Antwerpen

  Raad van Bestuur
 • T.van Vooren, Voorzitter
 • H.Deckers
 • K.Collaert, secretaris
 • G. Vanhaverbeke, penningmeester
 • B.Kalonji
 • Ph.Lemineur
Algemene Vergadering
 • Centrum Louise-Marie
 • Stichting Nicolas Cusanus
 • De bestuurders van Centrum Louise-Marie vzw
 •    

  Bezoek de website : http://af-lam.be