Zomerklap 2014

CLM steunt Zomerklap, een vzw die tijdens de zomervakantie aan 100 jongeren tussen 12 en 16 jaar uit de OKAN-klassen de kans bieden Nederlands te leren (of te onderhouden) van woensdag  2/7 tem vrijdag  8/8/ 2014.

Voor  sommige jongeren is het echt noodzakelijk om tijdens de zomermaanden nog Nederlands te spreken om zo hun Nederlands niet te vergeten. Voor sommige jongeren is dit zelfs het eerste contact met Nederlands.

Zomerklap is een inclusieve vrijetijdswerking van Piazza dell’Arte waarin jongeren met verschillende achtergrond en taalachterstand samen naar een creatief resultaat toewerken. Concreet wordt er onder professionele begeleiding intensief gewerkt rond een thema in diverse audiovisuele kunstdisciplines. Jongeren nemen op die manier zelf de verschillende rollen op die in een creatief proces aan bod komen. Het coördinerend team en de begeleiders functioneren als bruggenbouwers tussen de anderstalige nieuwkomers.

Voor de derde zomer op rij sloegen we dus de handen in elkaar met Isis vzw, een organisatie met als doel initiatieven te ontwikkelen voor allochtone en autochtone kinderen en jongeren uit kansarme milieus. Samen organiseerden we Zomerklap, een zomers taalbad Nederlands in de setting van een artistiek, multimediaal kunstlab. Zomerklap werd georganiseerd voor anderstalige nieuwkomers tussen 12 en 16 jaar. Omdat ze nog niet zo lang in het land zijn, weten deze jongeren dikwijls niet hoe zich tijdens hun vrije tijd bezig te houden. Speciaal voor hen voorzag het project Zomerklap in een vakantiebesteding die het aangename aan het nuttige koppelt en inclusie op langer termijn bevordert. Met Zomerklap wilden we de opgedane kennis van het Nederlands bij deze jongeren onderhouden en hen bovendien een aantal niet-schoolse, artistieke, sociale en culturele vaardigheden bijbrengen binnen ateliers fotografie en video. We slaagden er daarmee in hen weerbaarder en sterker te maken voor het schooljaar dat zich in september zou aandienen.

Meer info vindt u ook hier: http://www.zomerklap.be/

via Zomerklap 2014 | Piazza.me.

Posted in Actieve projecten, Zomerklap and tagged .