Taalfabet

CLM heeft beslist om vzw Taalfabet te steunen. Vzw Taalfabet is een opvangcentrum voor dakloze en thuisloze jongeren die door allerlei probleemsituaties op straat terecht gekomen zijn. Niet-begeleide minderjarige (legale) vluchtelingen vinden daar vaak een thuis in afwachting van zelfstandig wonen. Taalfabet geeft deze jongeren een tweede kans door hen in eerste instantie residentiële te verlenen. Daarenboven leren ze deze jongeren een aantal vaardigheden aan zoals zelfs schoonmaken, koken, budgetbeheer …

Opvangcentrum Taalfabet biedt opvang en begeleiding naar alleen wonen toe aan thuisloze jongeren (jongens en meisjes) tussen 18 en 25 jaar. We staan open voor alle soorten van problematiek. Slechts in twee gevallen raden we jongeren aan om zich eerst te wenden tot andere, gespecialiseerde centra. Het gaat hierbij om drug– en alcoholverslaafden en psychiatrische patiënten.

via Taalfabet.

Posted in Actieve projecten, Taalfabet and tagged .