De Touter helpt jongeren met zelfstandig wonen

CLM steunt vzw De Touter met hun project om jongeren van 17 tot 21 jaar die zelfstandig gaan wonen, te begeleiden.
Deze jongeren worden naar hen verwezen door de Intersectorale Toegangspoort (ITP).

De begeleiding richt zich op alle belangrijke levensdomeinen: familie, relaties, de school, vrije tijd, emotioneel welzijn, administratie, financiën en het praktisch huishouden.

via