CLM steunt vzw Recht-Op

CLM beslist om de vzw Recht-Op te steunen in hun werking rond  naar jongeren toe, om een moeilijke periode te overbruggen wegens het snoeien in de subsidies van de Stad Antwerpen. Vooral de jongerenwerking dreigde het slachtoffer van de besparingen te worden, en dit is te waardevol om te laten vallen.

Recht-Op bereikt een 800-tal mensen in Antwerpen, waarvan een deel jongeren. Naast de dagelijkse activiteiten die de jongerenwerking van Recht-op voorzien werkten ze in 2013 een project uit voor tienerouders.

Desondanks de moeilijke periode die Recht-Op jongerenwerking kent, (één deeltijdse medewerker dankzij subsidies van stedelijke jeugdmiddelen aangevuld met een deeltijdse medewerker die we voorlopig nog enkele maanden kunnen tewerkstellen) hopen we dat deze waardering het begin kan zijn van meer stabiliteit voor haar voortbestaan. Op dit moment is het roeien met de riemen die er zijn.

(zie VRT reportage)

Besparingen

In juni 2013 kregen de Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen bericht dat er gesnoeid wordt in de Antwerpse subsidies.  Voor Recht-Op betekent dit een herstructurering die tot het ontslag van 2 medewerkers leidde.  Dit heeft zijn weerslag op de werking van onze vereniging.

Voor de volwassenwerking in het kader van de opdracht  als vereniging waar armen het woord nemen zijn er vanaf 2014 nog slechts twee projectgroepen actief: een groep in Deurne Noord en een groep op het Kiel.

Concreet betekent dit dat de projectgroep “activering “ van het Kiel dit jaar zijn activiteiten afbouwt.  We hebben deze harde beslissing met spijt in het hart moeten nemen.  We blijven zoeken  naar projectmiddelen om het werk van de projectgroep activering  verder te zetten.

De projectwerkers “Verbreding” verhuizen naar het Kiel.  Ze gaan de samenwerking aan met partnerorganisaties om de problematische toegang tot geestelijke gezondheidszorg aan te pakken.  Ze zoeken samen met vrijwilligers hoe ieder die in armoede en isolement leeft toch toegang kan vinden tot die plekken waar ze hun hoofd kunnen leeg maken en waar ze de kracht vinden om weer sterker in het leven te staan.

In Deurne worden de acties toegespitst op “toegankelijke dienstverlening”.  We zetten actief in op een samenwerking met het Huis van het Kind in Deurne Noord.

We blijven als vereniging waar armen het woord nemen een plaats waar mensen in armoede de steun vinden om volwaardig burger te zijn in deze samenleving, waar ze samen met anderen opkomen voor hun rechten en partner zijn in de armoedebestrijding.

via Recht-Op.

Posted in Recht-Op and tagged .