CLM steunt vzw Recht-Op

CLM beslist om de vzw Recht-Op te steunen in hun werking rond #armoedebestrijding naar jongeren toe, om een moeilijke periode te overbruggen wegens het snoeien in de subsidies van de Stad Antwerpen. Vooral de jongerenwerking dreigde het slachtoffer van de besparingen te worden, en dit is te waardevol om te laten vallen. Recht-Op bereikt een 800-tal mensen […]

De Touter helpt jongeren met zelfstandig wonen

CLM steunt vzw De Touter met hun project om jongeren van 17 tot 21 jaar die zelfstandig gaan wonen, te begeleiden. Deze jongeren worden naar hen verwezen door de Intersectorale Toegangspoort (ITP). De begeleiding richt zich op alle belangrijke levensdomeinen: familie, relaties, de school, vrije tijd, emotioneel welzijn, administratie, financiën en het praktisch huishouden. via

Zomerklap 2014

CLM steunt Zomerklap, een vzw die tijdens de zomervakantie aan 100 jongeren tussen 12 en 16 jaar uit de OKAN-klassen de kans bieden Nederlands te leren (of te onderhouden) van woensdag  2/7 tem vrijdag  8/8/ 2014. Voor  sommige jongeren is het echt noodzakelijk om tijdens de zomermaanden nog Nederlands te spreken om zo hun Nederlands niet te vergeten. Voor […]

Taalfabet

CLM heeft beslist om vzw Taalfabet te steunen. Vzw Taalfabet is een opvangcentrum voor dakloze en thuisloze jongeren die door allerlei probleemsituaties op straat terecht gekomen zijn. Niet-begeleide minderjarige (legale) vluchtelingen vinden daar vaak een thuis in afwachting van zelfstandig wonen. Taalfabet geeft deze jongeren een tweede kans door hen in eerste instantie residentiële #opvang […]

IQRA

beslissing: principiële steun van 5000 euro voor didactisch materiaal en renovatie speelplaats. Aan IQRA wordt eerst gepolst waaraan ze de steun zouden besteden alvorens een bedrag te noemen.

Taalfabet

Beslissing: 4.000 euro wordt geschonken door Callens via de KBS (Kon Boudewijnstichting) + 1000 euro via CLM. Bezoek aan vzw Taalfabet in Wommelgem op 12 september. Contact verliep via p Guy Mennen, bekend van CAW Antwerpen. Taalfabet draait rond twee veertigers (een koppel) die betaald worden door het OCMW, Katrien Peeters en haar man Roel, […]

steun aan Recht-op vzw

Beslissing tot éénmalige gift 15.000 euro voor Recht-Op, ter financiering van de jongerenwerking, als overbrugging naar 2016 toe. Er moet een samenwerkingsovereenkomst opgesteld worden.

Recht-op vzw stelt jongerenwerking voor

Diane Moras, coördinatrice van vzw #recht-op tegen armoedebestrijding, stelt haar werking voor aan CLM. Zij schetst de problemen waar armen mee te maken hebben, en dat alles met mekaar te maken heeft: job, relaties, scheiding, omgaan met geld, tienerzwangerschap, etc. Zij bereiken in totaal 800 mensen in twee huizen, waarvan M. één bezocht heeft. Nadruk […]

Recht-Op armoedebestrijding info

Op 25 juni ontving de jongerenvereniging van #recht-op de Federale Prijs Armoedebestrijding twv 12.500 euro.  Ze krijgt waardering voor de unieke combinatie van jeugdwerk, welzijnswerk en voor de bijdragen die ze leveren op vlak van armoedebestrijding. Naaste de dagelijkse activiteiten die de jongerenwerking van Recht-op voorzien werkten ze in 2013 een project uit voor tienerouders. […]