Wat is Centrum Louise-Marie?

De vzw Centrum Louise-Marie (CLM) is een privéfonds dat projecten voor kinderen en jongeren in moeilijkheden steunt.

Het gaat om projecten van organisaties die actief zijn op het domein van jongerenbegeleiding, opvoedingsondersteuning, pleegzorg, neutrale bezoekruimte, naschoolse begeleiding, integratie van allochtone jongeren, crisisopvang.

Centrum Louise-Marie is georganiseerd in 4 deelwerkingen :

Projecten CLM

De Raad van Bestuur van CLM komt tweemaandelijks bijeen om projecten te selecteren en op te volgen. Geselecteerde projecten zijn bij voorkeur lokale, laagdrempelige initiatieven die aan dringende noden beantwoorden, en die (nog) niet ingebed zijn in het reguliere subsidiesysteem. Dit kunnen organisaties zijn die werken met vrijwilligers, of nieuwe projecten met het oog op latere subisidiëring. CLM tracht haar rol als privéfonds zo efficiënt mogelijk te vervullen door anticiperend of aanvullend te werken bij het overheidsbeleid.

Michielshof

In 2006 verwierf Centrum Louise-Marie het Michielshof samen met de Stichting Cusanus. Dit prachtig pand gelegen op het Kiel, achter de Abdijstraat, is een voormalig klooster uit de 17e eeuw. Ondertussen is het Michielshof een thuis geworden voor verschillende organisaties met sociaal oogmerk voor kinderen: Het Huis vzw, Pleegzorg Provincie Antwerpen, De Schoolbrug vzw, en een gezin voor crisisopvang.

meer info

Stuivenberg

CLM stelt via de nvso Michielshof een gebouw aan de Kerkstraat (in de Antwerpse Stuivenbergwijk) ter beschikking van verenigingen die zich bekommeren om opvoeding in het algemeen en om jongeren die moeilijkheden ondervinden op het vlak van integratie of onderwijs. Het gebouw in de Kerkstraat biedt onderdak aan Ondersteunings Team Allochtonen (OTA), en de naschoolse huiswerkbegeleiding van Vereniging voor Solidariteit (VVS) en Stengels en Bengels vzw. We zoeken nieuwe vzw's die ruimte voor hun activiteiten kunnen gebruiken!.

meer info

Aflam

De projecten die CLM ondersteunt in Afrika en Latijns-Amerika, werden in 2008 ondergebracht in een aparte vzw. Louise-Marie/Aflam vzw financiert projecten voor de meest achtergestelde kinderen in Afrika en in Latijns-Amerika. De klemtoon wordt gelegd op de basisopleiding (scholen), omdat dat dit op lange termijn de meest efficiënte hulp is.

meer info